Organisatie

Van den Hende Recycling b.v. staat garant voor snelle beslissingen, een flexibele houding en bovenal een hoge servicegraad.

Van den Hende Recycling b.v. heeft een platte organisatie met korte communicatielijnen. Directeur Wim van den Hende geeft rechtstreeks leiding aan de medewerkers in de buitendienst en in de opslag- en verwerkingshal, evenals aan de commerciële en financiële afdeling.

Bijna alle medewerkers hebben een lang dienstverband waardoor veel kennis en ervaring is opgebouwd en een hoge mate van flexibiliteit is bereikt.

Van den Hende Recycling b.v. beschikt over een eigen wagenpark voor inzameling. Van den Hende Recycling b.v. kent zijn vak en heeft altijd passende oplossingen voorhanden voor het inzamelen en verwerken van de verschillende afvalstromen. De logistiek speelt hierbij een wezenlijke rol. Van den Hende Recycling b.v. heeft hiervoor een uitgebreid wagen- en containerpark in eigen beheer

Van den Hende Recycling b.v. combineert de moderne ondernemersgeest met klassieke uitgangspunten. De organisatie is veranderingsgezind. Nieuwe ideeën en technieken worden niet geschuwd. De organisatie biedt altijd een luisterend oor voor vernieuwingen.

Afspraak is afspraak

De organisatie hecht aan sluitende afspraken. Daarom geniet het de voorkeur om schriftelijke contracten af te sluiten betreffende de inzamelprocedure, de prijs en de wijze van de financiële afhandeling. Vanzelfsprekend wordt er door Van den Hende Recycling b.v. alles aan gedaan om de aangegane verplichtingen na te komen.