Erkenningsregeling

Van den Hende Recycling b.v. is aangesloten bij de branchevereniging voor de oud papier industrie, zijnde de Federatie Nederlandse Oud papier Industrie (FNOI).
Sinds 1998 heeft de FNOI voor de oud papier branche een eigen regeling ingevoerd: de Erkenningsregeling Oud Papier en Karton (OPK). Van den Hende Recycling b.v. is in het bezit van dit certificaat.

De FNOI stimuleert haar leden in het professionaliseringsproces binnen de oud papier industrie, en draagt bij aan de juiste beeldvorming over de bedrijfstak en bij de nationale en regionale politiek. Tevens zijn zorgvuldig omlijnde eisen gesteld aan de administratie en bedrijfsvoering van de gecertificeerde oud papier ondernemingen.

Certificering

Van den Hende Recycling b.v. is aangesloten Stichting Papier Recycling Nederland (PRN). PRN heeft samen met Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het papiervezel-convenant getekend. Het doel van het convenant is de inzameling en het hergebruik van oud papier op een zo hoog mogelijk niveau te houden en te stimuleren. De afname van al het oud papier wordt gegarandeerd. De certificering van bedrijven vanuit PRN omvat de aanwezigheid van een elektronische weegbrug, beëdigde wegers en een controleerbare administratieve scheiding in diverse stromen oud papier. Een onafhankelijke, erkende instantie toetst periodiek of een oud papier onderneming aan de certificeringeisen voldoet.

Van den Hende Recycling b.v. doet ook mee aan de monitoring van de hoeveelheid papier dat jaarlijks wordt ingezameld in Nederland.

Naast deze branchespecifieke certificering heeft van den Hende Recycling b.v. het certificaat kwaliteitszorgsysteem ISO 9001*, het certificaat milieuzorg ISO 14001* en het certificaat VCA 2004*. Met het Cepi-certificaat wordt de zorg voor milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden gewaarborgd.